Defne Grup 'a Hoşgeldiniz.

Copyright ©

HAKKIMIZDA

Alltyapı hizmetleri projeleri kapsamında atıksu, yağmursuyu, telekomünikasyon, dere ıslahları uygulama ve iş sonu projeleri, yol ve sanat proje ve uygulamaları, master plan hazırlanması, fotogrametrik harita üretimi ve günümüzde önem kazanan kent bilgi sistemlerinin hazırlanması konusunda hizmet vermektedir.

Telekomünikasyon sektörünün yakın takipçisi olup çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Hızlı iletişimin bir parçası olmak düşüncesiyle çözüm ortaklarımız ile verimlilik ve kaliteyi hedef alan çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bu hizmetlerimize ilave Gayrimenkul Değerleme sektöründe tecrübeli değerleme uzmanı kadrosu ile Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde değerleme hizmetleri vermekteyiz.

VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ

 • VİZYONUMUZ

  Eğitimli, deneyimli çalışanlarımızın katılımı ve sürekli iyileştirme anlayışı ile yenilenen teknolojiyi kullanarak sürdürülebilir büyüme sağlama yolunda sistem ve hizmet kalitemizi geliştirmektir.

 • MİSYONUMUZ

  Sektördeki konumumuzu ve kapasitemizi arttırarak faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi devam ettirmektir.

 • DEĞERLERİMİZ

  İş sağlığı ve güvenliği
  Coşkulu ve özverili ekip çalışmalarına önem verme,
  Eğitimli , deneyimli ve katılımcı iş gücü birikimini en önemli varlık olarak görme,
  Sürekli iyileştirmeyi, yenilikçiliği ve pozitif yönde değişimi esas alma,
  Çevreyi koruma,
  Topluma katkıda bulunma ve adil olarak tüm faaliyetlerimizde insana değer verme.,